jQuery: Grafické označení externích odkazů - vložení obrázku za externí odkaz (příklad 2)

jQuery skript:

$(document).ready(function() {
$('a').filter(function() {
return this.hostname && this.hostname !== location.hostname;
}).after('<img src="/labs/design/external2.gif" alt="Odkaz směřuje mimo tento web" />');
});

Použitý ikona pro externí označení externího odkazu: Externí odkaz