jQuery: Grafické označení externích odkazů - příklad

jQuery skript:

$(document).ready(function() {
  $('a').filter(function() {
return this.hostname && this.hostname !== location.hostname;
}).addClass('external');
});

V příkladu použitá CSS definice:

.external { background: url(/labs/design/external.gif) top right no-repeat; padding: 0 12px 0 0; color:#ed2024; }  
.external:hover { color:#ed2024; }

Použitý ikona pro externí označení externího odkazu: Externí odkaz