jQuery: změna průhlednosti při hoveru (changing opacity on hover) - příklad

Zpět na článek » jQuery: změna průhlednosti při hoveru (changing opacity on hover)

$(function() {
 $('#box img').css('opacity', 0.3);
 $('#box img')
  .hover(function() {
  	$(this).stop().animate({ opacity: 1.0 }, 500);
  },
  function() {
  	$(this).stop().animate({ opacity: 0.3 }, 500);
  });
});Ukázka, co se stane, když vypustíme funkci stop()

$(function() {
 $('#box2 img').css('opacity', 0.3);
 $('#box2 img')
  .hover(function() {
  	$(this).animate({ opacity: 1.0 }, 500);
  },
  function() {
  	$(this).animate({ opacity: 0.3 }, 500);
  });
});

Zpět na článek » jQuery: změna průhlednosti při hoveru (changing opacity on hover)